Zvlástní správa - analýza dopis? 1 (1/11)

Počet bodů: 2
Ahoj Romane. Bývalý spoluzák se cht?l se mnou sejít. Sjednat sch?zku s ním a Marií bylo lehké. Halenku si vzala na sch?zku úpln? novou. Vtipný jsem byl celý ve?er. Potit jsem se vsak nep?estával. Pletl jsem se p?i oslovení Marie, to byl trapas. Vylí?it jsem musel, pro?. Motal jsem to. Perlou pak byl mu?j omyl. Opil ses, zeptal se spoluzák? Vrcholem bylo, kdyz jsem musel odb?hnout na WC. Placení prob?hlo dob?e. Setkání pomalu kon?ilo. Pletený svetr byl teplý. Pohorky taky. Zbojnik byl vedle mne elegán. Mnozství alkoholu ud?lalo své. Beseda probíhala otev?en?. Dotaz stíhal dotaz. Marné to vsak bylo. Tkaloun u boty jsem si po?ád p?islapával. Dovozel jsem Marii dom? taxíkem. Despota jsi, mn? vy?etla. Hukot odjízd?jícího taxíku nebylo slyset. Adept na cenu debila jsem byl jen já. Jehn??í povahu jsem nikdy nem?l. Stokrát jsem si to vy?ítal. Tábor byl ve?er hez?í nez Praha. Stichla p?ekvapením. Kategoricky vsak cht?la, abych odesel. Obejít se beze mne vsak nedokázala. Osv?tlení pokoje bylo docela slabé. Vln?né saty m?la na sob? úpln? t?sn?. P?i tom ji slusely. Bohatsí zázitky uz jsem dlouho nem?l. Chodit s Marií jsem vsak p?ílis necht?l. Volba by to nebyla dobrá. Obecn? vzato by mi to vsak mozná nevadilo. Zato jí asi jo. Vlez mi na záda. Pecivále! Poklesla mi p?ekvapením brada. Elegantn? jsem asi nevypadal. Piha na nose se jí chv?la. Zlost se mnou lomcovala. Soptil jsem hn?vem. Volís divná slova! Touha mnou najednou za?ala lomcovat. Krk m?la odhalený. Vkusná bl?zka byla napnuta na jejích ?adrech. Zabavit se mi ji cht?lo. Zbylo tu n?co k pití? Zklaman? ?ekla NE. Tajemn? jsem se usmál. Zam?stnat fantazii by bylo dobré. Obejít se bez alkoholu? Fantasticky se za?ala bavit. Sbohem mi vsak ?ekla. Zdvihl jsem se. Kradmo jsem se na ni podíval. Nenasytné rty m?la sev?eny. Suma sumárum, mám jít? Baje?ný ve?er, ze? Herec jsi dobrý, ?ekla. Sotva jsem to uslysel. Krok jsem k ní ud?lal. Katastrofa se blízila. Pohovka se prohnula. Sem tam, sem tam. Stichli jsme na chvíli. Muckali jsme se pak dále. Ach, vyk?ikla! Kvas skon?il. Melodie lásky mi jest? zn?la v usích. P?íst? Romane napísi, jak se nás vztah vyvíjí dále. Franta

Pro zadání správné odpovědi musíte být přihlášeni. Nový řešitel se musí nejprve registrovat.

Doporučujeme sledovat sekci aktuality a dále NEWS, kde budou zveřejňovány informace vztahující se k soutěži.
Copyright 2009, Pavel Vondruška ml. Dotazy