Zvlástní správa - analýza dopis? 2 (1/12)

Počet bodů: 4
Ahoj Josefe, Jak asi vís, p?est?hoval jsem se do Plzn?. Ale na ten nový byt si nemohu zvyknout. Tomás mi p?j?il na st?hování své auto. Den mi trvalo, nez jsem vsechno p?ivezl. Stejn? se mi cht?lo bre?et, kdyz jsem ten nás dome?ek opoust?l. Vzdyt se mnou jsi tam taky strávil tolik let! ?ekal jsem, ze si v Plzni zvyknu na nový byt rychleji. Sta?ilo ke stazení hrdla si jen vzpomenout na rodný dome?ek. A byl jte se tam v?bec podívat? Nás to ani nenapadlo. Snad za pár let zapomenu. Pokud vsak m? zdraví dovolí, pak bych se tam na d?chod vrátil. Síc to jinak zalem nevydrzím! Zatím se vsak trápit zbyte?n? nebudu. V tom dmé si nemohu zvyknout. Hodiny sedím a p?emýslím, zda jsem musel opravdu z nasí rodné vesnice odejít. Snad druzstvo nebyl tak spatný zám?r. ?íkám si zte, jsem nemusel hned nesouhlasit a po?kat, jak to dopadne. Pak si zase ?íkám, ale co. Vp? lce zivota se jiz jeho styl m?ní velmi t?zce. Tak zatím Ota

Pro zadání správné odpovědi musíte být přihlášeni. Nový řešitel se musí nejprve registrovat.

Doporučujeme sledovat sekci aktuality a dále NEWS, kde budou zveřejňovány informace vztahující se k soutěži.
Copyright 2009, Pavel Vondruška ml. Dotazy