základní styl

barvy

tabulky

tabulky a barvy


Celkově
Celkem přístupů 2114
Celkem souborů 1689
Celkem stránek 1144
Celkem klientů 87
Celkem návštěv 273
Objem přenosu 1009,43 MB
 prům.max.
Přístupů za den75353
Souborů za den60339
Stran za den40307
Klientů za den3---
Návštěv za den923
Přístupů za den36,05 MB36,05 MB
Čas strávený na návštěvě1:35 min---
Stránek za návštěvu3,36---
Stránek za návštěvu00:00:24---
Kolik šlo z cache2,20%---