základní styl

barvy

tabulky

tabulky a barvy


Celkově
Celkem přístupů 2399
Celkem souborů 1911
Celkem stránek 1587
Celkem klientů 44
Celkem návštěv 459
Objem přenosu 410,92 MB
 prům.max.
Přístupů za den85852
Souborů za den68792
Stran za den56663
Klientů za den1---
Návštěv za den1629
Přístupů za den14,68 MB14,68 MB
Čas strávený na návštěvě0:36 min---
Stránek za návštěvu2,70---
Stránek za návštěvu00:00:12---
Kolik šlo z cache5,30%---