základní styl

barvy

tabulky

tabulky a barvy


Celkově
Celkem přístupů 6996
Celkem souborů 5682
Celkem stránek 5526
Celkem klientů 41
Celkem návštěv 243
Objem přenosu 430,34 MB
 prům.max.
Přístupů za den2332495
Souborů za den1892432
Stran za den1842116
Klientů za den1---
Návštěv za den816
Přístupů za den14,34 MB14,34 MB
Čas strávený na návštěvě16:51 min---
Stránek za návštěvu15,33---
Stránek za návštěvu00:00:46---
Kolik šlo z cache9,87%---