základní styl

barvy

tabulky

tabulky a barvy


Celkově
Celkem přístupů 4434
Celkem souborů 3712
Celkem stránek 3660
Celkem klientů 80
Celkem návštěv 683
Objem přenosu 224,51 MB
 prům.max.
Přístupů za den143167
Souborů za den119146
Stran za den118143
Klientů za den2---
Návštěv za den2230
Přístupů za den7,24 MB7,24 MB
Čas strávený na návštěvě0:53 min---
Stránek za návštěvu3,93---
Stránek za návštěvu00:00:11---
Kolik šlo z cache0,99%---