základní styl

barvy

tabulky

tabulky a barvy


Celkově
Celkem přístupů 3555
Celkem souborů 3189
Celkem stránek 3111
Celkem klientů 157
Celkem návštěv 506
Objem přenosu 211,76 MB
 prům.max.
Přístupů za den118506
Souborů za den106500
Stran za den103499
Klientů za den5---
Návštěv za den1632
Přístupů za den7,06 MB7,06 MB
Čas strávený na návštěvě21:05 min---
Stránek za návštěvu5,21---
Stránek za návštěvu00:03:31---
Kolik šlo z cache0,78%---