základní styl

barvy

tabulky

tabulky a barvy


Celkově
Celkem přístupů 3158
Celkem souborů 2707
Celkem stránek 2718
Celkem klientů 142
Celkem návštěv 1753
Objem přenosu 210,36 MB
 prům.max.
Přístupů za den108221
Souborů za den93192
Stran za den93202
Klientů za den4---
Návštěv za den60128
Přístupů za den7,25 MB7,25 MB
Čas strávený na návštěvě0:28 min---
Stránek za návštěvu1,25---
Stránek za návštěvu00:00:21---
Kolik šlo z cache1,28%---