základní styl

barvy

tabulky

tabulky a barvy


Celkově
Celkem přístupů 7220
Celkem souborů 6444
Celkem stránek 6447
Celkem klientů 88
Celkem návštěv 369
Objem přenosu 217,56 MB
 prům.max.
Přístupů za den2324391
Souborů za den2074249
Stran za den2074325
Klientů za den2---
Návštěv za den1126
Přístupů za den7,02 MB7,02 MB
Čas strávený na návštěvě10:21 min---
Stránek za návštěvu7,96---
Stránek za návštěvu00:00:37---
Kolik šlo z cache0,28%---