základní styl

barvy

tabulky

tabulky a barvy


Celkově
Celkem přístupů 9805
Celkem souborů 9323
Celkem stránek 9358
Celkem klientů 85
Celkem návštěv 210
Objem přenosu 419,77 MB
 prům.max.
Přístupů za den3504403
Souborů za den3324281
Stran za den3344353
Klientů za den3---
Návštěv za den736
Přístupů za den14,99 MB14,99 MB
Čas strávený na návštěvě8:30 min---
Stránek za návštěvu13,50---
Stránek za návštěvu00:00:17---
Kolik šlo z cache0,11%---