základní styl

barvy

tabulky

tabulky a barvy


Celkově
Celkem přístupů 40116
Celkem souborů 38041
Celkem stránek 38398
Celkem klientů 93
Celkem návštěv 445
Objem přenosu 2,41 GB
 prům.max.
Přístupů za den12946336
Souborů za den12276168
Stran za den12386251
Klientů za den3---
Návštěv za den1432
Přístupů za den79,71 MB79,71 MB
Čas strávený na návštěvě67:20 min---
Stránek za návštěvu49,73---
Stránek za návštěvu00:00:55---
Kolik šlo z cache0,04%---