základní styl

barvy

tabulky

tabulky a barvy


Celkově
Celkem přístupů 15259
Celkem souborů 13799
Celkem stránek 13784
Celkem klientů 140
Celkem návštěv 1164
Objem přenosu 432,56 MB
 prům.max.
Přístupů za den4924469
Souborů za den4454395
Stran za den4444413
Klientů za den4---
Návštěv za den3775
Přístupů za den13,95 MB13,95 MB
Čas strávený na návštěvě3:56 min---
Stránek za návštěvu6,82---
Stránek za návštěvu00:00:30---
Kolik šlo z cache0,17%---